Torna

IQPIB

Normativa de la Convocatòria de constitució de llistes de formadors

La resolució del  boib núm. 122 de 11 de juliol de 2020 convoca un procés de contractació i baremació per constituir unes llistes de formadors amb la finalitat de cobrir l’impartició dels mòduls formatius de certificats de professionalitat a centres públics d'ensenyament no universitari depentents de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca de les Illes Balears per al curs 2020-2021.

        
boib

Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 8 de juliol de 2020 per la qual es convoca un procés de contractació per constituir unes llistes de formadors per impartir diferents mòduls formatius de certificats de professionalitat a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca de les Illes Balears per al curs 2020 - 2021

       
boib Correcció d’errades advertides en la Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 8 de juliol de 2020 per la qual es convoca un procés de contractació per constituir unes llistes de formadors per impartir diferents mòduls formatius de certificats de professionalitat a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca de les Illes Balears per al curs 2020–2021