Torna

IQPIB

Llistes definitives fase avaluació

(Clicar sobre el codi de la qualificació)

ADG305_1

 Operacions auxiliars de serveis administratius i generals

ADG308_2

 Activitats de gestió administrativa

ADG084_3

 Administració de recursos humans

AFD096_2

 Socorrisme en instal·lacions aquàtiques

AFD340_2

 Socorrisme en espais aquàtics naturals

ELE257_2

 Muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió

HOT331_3

 Direcció en restauració

SAN025_2

 Transport sanitari

SAN122_2

 Atenció sanitària a víctimes múltiples i catàstrofes

SEA028_2

 Serveis per al control de plagues

SEA129_2

 Extinció d’incendis i salvament

SEA534_2

 Prevenció d’incendis i manteniment

SEA595_2

 Operacions de vigilància i extinció d’incendis forestals i suport a contingències en el medi natural i rural

SEA251_3

 Gestió de serveis per al control d’organismes nocius

SSC564_2

 Dinamització d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil

SSC444_3

 Atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials (ACNEE) en centres educatius

SSC448_3

 Docència de la formació per a l’ocupació

SSC565_3

 Direcció i coordinació d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil

SSC567_3

 Informació juvenil

TMV452_1

 Operacions auxiliars de manteniment d’elements estructurals i de recobriment de superfícies d’embarcacions esportives i d’esbarjo

TMV453_1

 Operacions auxiliars de manteniment de sistemes i equips d’embarcacions esportives i d’esbarjo

TMV554_2

 Manteniment i instal·lació de sistemes elèctrics i electrònics d’embarcacions esportives i d’esbarjo

TMV555_2

 Manteniment de la planta propulsora, màquines i equips auxiliars d’embarcacions esportives i d’esbarjo

TMV557_2

 Pintat, reparació i construcció d’elements de plàstic reforçat amb fibra d’embarcacions esportives i d’esbarjo