Torna

IQPIB

Llista definitiva a la fase d'avaluació. Convocatòria 22 novembre 2017

(Clicar sobre el codi de la qualificació)

codi qualificació
AFD159_2  Guia per itineraris de muntanya baixa i mitjana
AFD338_2  Guia per barrancs secs o aquàtics
AGA164_1  Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria
ELE257_2  Muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió
HOT335_3  Guia de turistes i visitants
IMA368_2  Muntatge i manteniment d'instal·lacions calorífiques
IMA369_2  Muntatge i manteniment d'instal·lacions de climatització i ventilació i extracció
IMA568_2  Instal·lació i manteniment d'ascensors i altres equips fixos d'elevació i transport
IMS077_3  Assistència a la realització a televisió
IMS294_3  Càmera de cinema, vídeo i televisió
IMS296_3  Muntatge i post-producció d'audiovisuals
SAN025_2  Transport sanitari
SAN123_2  Farmàcia
SEA029_2  Vigilància i seguretat privada
SEA129_2  Extinció d'incendis i salvament
SEA534_2  Prevenció d'incendis i manteniment
SEA595_2  Operacions de vigilància i extinció d'incendis forestals i suport a contingències en el medi natural i rural
SEA647_3  Teleoperacions d'atenció, gestió i coordinació en emergències
SSC090_3  Educació d'habilitats d'autonomia personal i social
TMV047_2  Manteniment de sistemes de transmissió de força i trens de rodatge de vehicles automòbils
TMV553_2  Manteniment d'aparells d'embarcacions esportives i d'esbarjo
TMV554_2  Manteniment d'instal·lacions de sistemes elèctrics i electrònics d'embarcacions esportives i d'esbarjo
TMV555_2  Manteniment de la planta propulsora, màquines i equips auxiliars d'embarcacions esportives i d'esbarjo
TMV557_2  Pintura, reparació i construcció d'elements de plàstic reforçat amb fibra d'embarcacions esportives i d'esbarjo
TMV050_3  Planificació i control de l'àrea d'electromecànica