Torna

IQPIB

EL TERMINI DE SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ AL CURS ÉS DEL 10 AL 27 DE DESEMBRE DE 2018

El procés d’inscripció es desenvolupa en dues fases


 1a fase. Inscripció telemàtica mitjançant el formulari següent.

La tramitació telemàtica només es completa quan s’envia la sol·licitud. No es consideren vàlides les sol·licituds amb la marca d’aigua “sense validesa”, ja que això indica que no s’ha enviat. En el cas d’haver tramitat més d’una sol·licitud només es considera vàlida la darrera que s’ha registrat telemàticament.

inscripció  fase.jpg inscripció  fase.jpg

FORMULARI DOCENTS 

FORMULARI FORMADORS I EXPERTS

2a fase. Per fer efectiva la inscripció al curs s’ha de presentar la documentació acreditativa requerida, dins el termini establert, als llocs indicats a continuació.

Presentació de la documentació

1. La presentació de la documentació s’ha de fer als llocs següents:
Mallorca: Registre de la Conselleria d’Educació i Universitat (c. del Ter, 16, planta baixa, 07009 Palma).
Menorca: Delegació Territorial d’Educació a Menorca (c. de Josep Maria Quadrado, 33, 07703 Maó).
Pitiüses: Delegació Territorial d’Educació a Eivissa i Formentera (v. Púnica, 23, 07800 Eivissa).

2. D’acord amb l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els documents que els interessats adrecin als òrgans de les administracions públiques es poden presentar:
a) Al registre electrònic de l’administració o organisme al qual es dirigeixin, així com a la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes a què es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015.
b) A les oficines de Correus, en la forma que s’estableixi per reglament.
c) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
d) A les oficines d’assistència en matèria de registres.
e) En qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents.