Torna

IQPIB

INSCRIPCIÓ A LA FASE D'AVALUACIÓ (CONVOCATÒRIA 22 NOVEMBRE 2017)

 1. El termini de sol·licitud d’inscripció a la fase d’avaluació és del 9 al 22 de juny del 2018


2. Les persones admeses a la fase d’assessorament que no hagin desistit de la seva participació poden participar a la fase d’avaluació i emplenar la sol·licitud telemàtica d’inscripció a aquesta fase, mitjançant el FORMULARI. La tramitació telemàtica només es completa quan s’envia la sol·licitud. No es consideren vàlides les sol·licituds amb la marca d’aigua “sense validesa”, ja que això indica que no s’ha tramitat. En el cas d’haver tramitat més d’una sol·licitud només es considera vàlida la darrera que s’ha registrat telemàticament.

FORMULARI.jpg
FF

FORMULARI

 

3. Per fer efectiva la inscripció a la fase d’avaluació s’ha de presentar, tal com s’especifica al punt 20 de la Resolució, la documentació acreditativa següent:
a) Sol·licitud d’inscripció telemàtica a la fase d’avaluació signada.
b) Justificant de pagament de la taxa de la fase d’avaluació, bonificació o exempció d’aquesta.
 

La presentació de documentació s’ha de fer a la secretaria del centre seu (principal o auxiliar) de la qualificació professional corresponent, d’acord amb la residència de la persona candidata i adreçada a la comissió d’avaluació. Les persones residents fora de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ho han de fer a la seu principal. També es pot presentar en el seu cas als llocs indicats al punt 9-2 de la Resolució

 Relació de centres seus (clicar aquí)