Torna

IQPIB

INSCRIPCIÓ A LA FASE D'ASSESSORAMENT (CONVOCATÒRIA 22 NOVEMBRE 2017)

 1. El termini de sol·licitud d’inscripció a la fase d’assessorament és del 8 al 23 de març de 2018.


2. Les persones admeses al procediment poden participar a la fase d’assessorament i emplenar la sol·licitud telemàtica d’inscripció a aquesta fase, FORMULARI. La tramitació telemàtica només es completa quan s’envia la sol·licitud. No es consideren vàlides les sol·licituds amb la marca d’aigua “sense validesa”, ja que això indica que no s’ha tramitat. En el cas d’haver tramitat més d’una sol·licitud només es considera vàlida la darrera que s’ha registrat telemàticament.

FORMULARI.jpg
xxxxxxxxxxxxxxxx

FORMULARI 


3. Per fer efectiva la inscripció a la fase d’assessorament s’ha de presentar, tal com s’especifica al punt 15 de la Resolució, la documentació acreditativa següent:
a) Sol·licitud d’inscripció telemàtica a la fase d’assessorament signada.
b) Justificant de pagament de la taxa de la fase d’assessorament, bonificació o exempció d’aquesta.
c) Dossier del candidat o candidata. 

 La presentació de documentació s’ha de fer a la secretaria del centre seu (principal o auxiliar) de la qualificació professional corresponent, d’acord amb la residència de la persona candidata i adreçada a la comissió d’avaluació. Les persones residents fora de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ho han de fer a la seu principal. També es pot presentar en el seu cas als llocs al punt 9-2 de la Resolució

 Relació de centres seus (clicar aquí)

4. Les persones candidates han de preparar el dossier amb tota la documentació relativa a l’historial professional i formatiu relacionat amb les unitats de competència que s’han d’avaluar d’acord amb els criteris establerts en el manual per a l’elaboració del dossier que es troba a la pàgina web (clicar aquí)

5. Tota la documentació que conforma el dossier s’ha de validar degudament.