Torna

IQPIB

EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS ÉS DEL 15 DE MAIG AL 9 DE JUNY DE 2017

 

El procés d’inscripció es desenvolupa en dues fases

 

1a fase. Inscripció telemàtica mitjançant el formulari següent.

La tramitació telemàtica només es completa quan s’envia la sol·licitud. No es consideren vàlides les sol·licituds amb la marca d’aigua “sense validesa”, ja que això indica que no s’ha tramitat. En el cas d’haver tramitat més d’una sol·licitud només es considera vàlida la darrera que s’ha registrat telemàticament.

inscripció  fase.jpg

inscripció  fase.jpg

FORMULARI XXXXXXXXX FORMULARI
DOCENTS FORMADORS I EXPERTS

 

2a fase. Lliurament, dins el termini establert, de la còpia signada de la inscripció telemàtica, juntament amb la documentació que figura al punt 6 d’aquesta convocatòria.

 

Perquè la inscripció sigui vàlida s’han de dur a terme les dues fases exposades al punt anterior.

 

Lloc i termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds és del 15 de maig al 9 de juny de 2017.

Les sol·licituds s’han de presentar, juntament amb la documentació que pertoqui segons el punt 7 de la convocatòria, als llocs següents:

Mallorca: a l’IQPIB (ptge. de Guillem de Torrella, 1, 3a planta, 07002 Palma).

Menorca: a la Delegació Territorial d’Educació a Menorca (c. de Josep Maria Quadrado, 33, 07703 Maó).

Pitiüses: a la Delegació Territorial d’Educació a Eivissa i Formentera (Via Púnica, 23, 07800 Eivissa).

D’acord amb l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els documents que els interessats adrecin als òrgans de les administracions públiques es poden presentar:

a) Al registre electrònic de l’administració o organisme al qual es dirigeixin, així com a la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes a què es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015.

b) A les oficines de Correus, en la forma que s’estableixi per reglament.

c) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger.

d) A les oficines d’assistència en matèria de registres.

e) En qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents.