Torna

IQPIB

A més del certificats de professionalitat, la administració laboral pot autoritzar formació no conduent a certificats de professionalitat, i per tan, no relacionada amb el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals.

 

Als enllaços següents es pot trobar el fitxer d'especialitats formatives que ofereix el Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) i les especialitats formatives que existeixen (SEPE) 

 

govern_soib.png                                                      sepe.png