Torna

IQPIB

CONVOCATÒRIA 29 NOVEMBRE 2018
3 resolucions del procediment.jpg 3 calendari de procediment.jpg 3 seus per el desenvolupament del procediment.jpg
Resolucions del procediment Calendari del procediment Seus per el desenvolupament del procediment
3 questionaris davaluacio.jpg 3 qualificacions objecte de la convocatoria.jpg 3 taxes i exempcions.jpg
Qüestionaris d'autoavaluació Qualificacions i places convocades Taxes i exempcions
3 inscripcions al procediment.jpg 3 llistes provisionals procediment.jpg 3 llistes definitives procediment.jpg

Inscripció al procediment

(tancat)

Llistes provisionals inscripció al procediment

(tancat)

Llistes definitives inscripció al procediment
3 inscripcions fase assessorament.jpg 3 llistes provisionals assessorament.jpg 3 llistes definitives assessorament.jpg

Inscripció fase assessorament 

(tancat)

Llistes provisionals fase assessorament

(tancat)

Llistes definitives fase assessorament
3 inscripcions fase avaluacio.jpg 3 llistes provisionals fase avaluacio.jpg 3 llistes definitives fase avaluacio.jpg

Inscripció fase d'avaluació 

(tancat)

Llistes provisionals fase d'avaluació 

(tancat)

Llistes definitives fase d'avaluació