Torna

IQPIB

CONVOCATÒRIA 22 NOVEMBRE 2017
3 resolucions del procediment.jpg 3 calendari de procediment.jpg 3 seus per el desenvolupament del procediment.jpg
Resolucions del procediment Calendari del procediment Seus per el desenvolupament del procediment
3 questionaris davaluacio.jpg 3 qualificacions objecte de la convocatoria.jpg 3 taxes 1.jpg
Qüestionaris d'avaluació Qualificacions i places convocades Taxes i exempcions
3 inscripcions al procediment.jpg 3 llistes provisionals procediment.jpg 3 llistes definitives procediment.jpg
Inscripció al procediment (finalitzat) Llistes provisionals inscripció al procediment (tancat) Llistes definitives inscripció al procediment
3 inscripcions fase assessorament.jpg 3 llistes provisionals assessorament.jpg 3 llistes definitives assessorament.jpg
Inscripció fase assessorament (finalitzat) Llistes provisionals fase assessorament (tancat) Llistes definitives fase assessorament 
3 inscripcions fase avaluacio.jpg 3 llistes provisionals fase avaluacio.jpg 3 llistes definitives fase avaluacio.jpg
Inscripció fase avaluació (finalitzat) Llistes provisionals fase avaluació (tancat) Llistes definitives fase avaluació