Torna

IQPIB

CONVOCATÒRIA 2 DESEMBRE 2016
3 resolucions del procediment.jpg 3 calendari de procediment.jpg 3 seus per el desenvolupament del procediment.jpg

Resolucions del procediment

Calendari del procediment

Seus per el desenvolupament del procediment

3 questionaris davaluacio.jpg 3 qualificacions objecte de la convocatoria.jpg 3 taxes i exempcions.jpg
Qüestionaris d'autoavaluació Qualificacions i places convocades
Taxes i exempcions
3 inscripcions al procediment.jpg 3 llistes provisionals procediment.jpg 3 llistes definitives procediment.jpg
Inscripció al procediment (tancat)

Llistes provisionals inscripció al procediment (tancat)

Llistes definitives inscripció al procediment

3 inscripcions al procediment.jpg 3 llistes provisionals procediment.jpg 3 llistes definitives procediment.jpg
Inscripció fase d'assessorament (tancat) Llistes provisionals fase d'assessorament (tancat) Llistes definitives fase d'assessorament (tancat)
3 inscripcions al procediment.jpg 3 llistes provisionals procediment.jpg 3 llistes definitives procediment.jpg

Inscripció fase d'avaluació (tancat)

Llistes provisionals fase d'avaluació

(tancat)

Llistes definitives fase d'avaluació