Torna

IQPIB

CONVOCATÒRIA 23 JUNY 2017
3 resolucions del procediment.jpg 3 calendari de procediment.jpg 3 seus per el desenvolupament del procediment.jpg
Resolucions del procediment Calendari del procediment Seus per el desenvolupament del procediment
3 questionaris davaluacio.jpg 3 qualificacions objecte de la convocatoria.jpg 3 taxes i exempcions.jpg
Qüestionaris d'autoavaluació Qualificacions i places convocades Taxes i exempcions
3 inscripcions al procediment.jpg 3 llistes provisionals procediment.jpg 3 llistes definitives procediment.jpg
Inscripció al procediment (tancat) Llistes provisionals inscripció al procediment (tancat) Llistes definitives inscripció al procediment
3 inscripcions al procediment.jpg 3 llistes provisionals procediment.jpg 3 llistes definitives procediment.jpg
Inscripció fase assessorament  (tancat) Llistes provisionals fase assessorament (tancat) Llistes definitives fase assessorament
3 inscripcions al procediment.jpg 3 llistes provisionals procediment.jpg 3 llistes definitives procediment.jpg
Inscripció fase d'avaluació (tancat) Llistes provisionals fase d'avaluació (tancat) Llistes definitives fase d'avaluació