Torna

IQPIB

Llistes definitives fase assessorament

CONVOCATÒRIA 6 JULIOL 2018

3 resolucions del procediment.jpg 3 calendari de procediment.jpg 3 seus per el desenvolupament del procediment.jpg
Resolucions del procediment Calendari del procediment Seus per el desenvolupament del procediment
3 questionaris davaluacio.jpg 3 qualificacions objecte de la convocatoria.jpg 3 taxes 1.jpg
Qüestionaris d'autoavaluació Qualificacions i places convocades Taxes i exempcions
3 inscripcions procediment.jpg 3 llistes provisionals procediment.jpg 3 llistes definitives procediment.jpg
Inscripció al procediment Llistes provisionals inscripció al procediment (pendent) Llistes definitives inscripció al procediment (pendent)
3 inscripcions fase assessorament.jpg 3 llistes provisionals assessorament.jpg 3 llistes definitives assessorament.jpg
Inscripció fase assessorament  (pendent)  Llistes provisionals fase assessorament (pendent) Llistes definitives fase assessorament (pendent)
3 inscripcions fase avaluacio.jpg 3 llistes provisionals fase avaluacio.jpg 3 llistes definitives fase avaluacio.jpg
Inscripció fase d'avaluació (pendent) Llistes provisionals fase d'avaluació (pendent) Llistes definitives fase d'avaluació (pendent)