Torna

IQPIB

Els certificats de professionalitat, regulats pel Reial Decret 34/2008, de 18 de gener, són l'instrument d'acreditació oficial de les qualificacions professionals del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals en l'àmbit de l'administració laboral.

Acrediten el conjunt de competències professionals que capaciten per al desenvolupament d'una activitat laboral identificable en el sistema productiu sense que això constitueixi regulació de l'exercici professional.Tenen caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional i són expedits pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) i els òrgans competents de les comunitats autònomes.

 

SOIB-2.jpg

 

mess_sepe.png