Torna

IQPIB

A la següent taula apareix la relació de famílies professionals del Catàleg nacional de qualificacions . Accedint a cada una de les famílies professionals es pot obtenir la informació següent:

* Les Qualificacions professionals del Catàleg de qualificacions professionals de la família professional seleccionada.

* Títols de formació professional associats a cada una de les qualificacions professionals de la família seleccionada.

* Certificats de professionalitat associats a cada una de les qualificacions professionals de la família seleccionada.

 

Clicau a sobre el codi de la família

AFD

 Activitats físiques i esportives

ADG

 Administració i gestió

AGA

 Agrària

ARG

 Arts gràfiques

ART

 Arts i artesanies

COM

 Comerç i màrqueting

EOC

 Edificació i obra civil

ELE

 Electricitat i electrònica

ENA

 Energia i aigua

FME

 Fabricació mecànica

HOT

 Hoteleria i turisme

IMP

 Imatge personal

IMS

 Imatge i so

INA

 Indústries alimentàries

IEX

 Indústries extractives

IFC

 Informàtica i comunicacions

IMA

 Instal·lació i manteniment

MAM

 Fusta, moble i suro

MAP

 Marítim-pesquera

QUI

 Química

SAN

 Sanitat

SEA

 Seguretat i medi ambient

SSC

 Serveis socioculturals i a la comunitat

TCP

 Tèxtil, confecció i pell

TMV

 Transport i manteniment de vehicles

VIC

 Vidre i ceràmica