Torna

IQPIB

DATES INSCRIPCIÓ

(FORMADORS/PROFESSIONALS EXPERTS):

23 de febrer a l’1 de març de 2021.

DATES LLISTES PROVISIONALS (FORMADORS/PROFESSIONALS EXPERTS)
      4 de març de 2021

RECLAMACIONS
del 4 al 8 de març mitjançant formulari es penjarà aquí.

DATES LLISTES DEFINITIVES

(FORMADORS/PROFESSIONALS EXPERTS)

9 de març de 2021

Dates del curs
del 13 al 31 de març