Torna

IQPIB

Informació general d'habilitació

Per informació sobre el procés d'habilitació anau al següent enllaç

Plataformes per habilitats (assessors i avaluadors)

Plataforma per la gestió dels diferents expedients dels candidats:

http://acredita.eu/

Plataforma per la presentació de documentació davant de la comissió permanent:

                    http://iqpibmoodle.caib.es

Plataformes per professionals que s'estan habilitant:

Per a professionals que estan en aquest moment reciclant-se o s'estan habilitant per primera vegada

                    http://iqpibmoodle.caib.es