Torna

IQPIB

esdeveniment

18
feb a 2018
9   Esdeveniments
Acreditació de competències professionals - convocatòria 23 juny 2017

Publicació llistes provisionals inscripció al procediment

04/10/2017
Acreditació de competències professionals - convocatòria 23 juny 2017

lliurament informes assessorament al candidat

01/02/2018
Acreditació de competències professionals - convocatòria 23 juny 2017

Publicació llista definitiva fase assessorament

21/12/2017
Acreditació de competències professionals - convocatòria 23 juny 2017

Publicació llista provisional assessorament

21/11/2017
Acreditació de competències professionals - convocatòria 23 juny 2017

Publicació llistes definitives inscripció al procediment

25/10/2017
Acreditació de competències professionals - convocatòria 23 juny 2017

adjudicació candidats reserva (crida única)

12/12/2017
Acreditació de competències professionals - convocatòria 23 juny 2017

inscripció fase avaluació

05/02/2018 - 19/02/2018
Acreditació de competències professionals - convocatòria 22 novembre 2017

Publicació llista provisional inscripció

14/02/2018
Acreditació de competències professionals - convocatòria 22 novembre 2017

Reclamacions llista provisional fase inscripció

15/02/2018 - 21/02/2018
Torna