esdeveniment

21
nov a 2017
3   Esdeveniments
Acreditació de competències professionals - convocatòria 23 juny 2017

Publicació llistes provisionals inscripció al procediment

04/10/2017
Acreditació de competències professionals - convocatòria 23 juny 2017

Publicació llistes definitives inscripció al procediment

25/10/2017
Acreditació de competències professionals - convocatòria 23 juny 2017

Publicació llista provisional assessorament

21/11/2017
Torna