Torna

Portal d'Intervenció

Tornar al llistat de notícies

27/10/2008

Resolució de l'interventor general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears relativa al representant de la Intervenció General en les meses de contractació a què es refereix l'apartat 3 de l'article 295 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic

Per a més informació podeu descarregar el següent document