Torna

Convocatòria d'interins curs 2016-2017

 

DATA PROCÉS TRÀMIT
30_agost

 

El tràmit per la següent tria de vacants i substitucions del curs 2016-2017, pels professors interins que no han obtingut plaça, estarà actiu entre els dies 2 i 5 de setembre.

 

Per accedir a aquest tràmit haureu d'accedir al PORTAL DEL DOCENT INTERÍ  a través de l'adreça http://portaldeldocentinteri.caib.es

 

4_agost

S'ha activat, al PORTAL DEL DOCENT INTERÍ, el tràmit d'informació Previa a la Presa de Possessió. Podeu accedir al PORTAL DEL DOCENT INTERÍ a través de l'adreça http://portaldeldocentinteri.caib.es

Una vegada al Portal, s'ha d'accedir a l'opció "presa de possessió" dins "Utilitats".

 

Alternativament, podeu accedir directament al tràmit amb l'enllaç situat a la dreta.

 

IMPORTANT!

Recordau que, d'acord amb l'annex 3 de la Resolució del procés d'adjudicacions de destinacions provisionals, una vegada adjudicades les places, els aspirants heu de realitzar el tràmit telemàtic Previ de Presa de Possessió abans de l'1 de setembre.

Tràmit informació

Prèvia Presa Possessió

 

<<Accés tràmit>>

1_agost

Amb data d'1 d'agost s'han activat, al PORTAL DEL DOCENT INTERÍ, les 2 opcions següents:

 • Consulta de la posició a les borses d'interins
 • Tràmit telemàtic de Canvi de situació de disponibilitat. D'aquesta darrera funcionalitat, us n'adjuntam una guia informativa PDF

 

Podeu accedir al PORTAL DEL DOCENT INTERÍ a través de l'adreça http://portaldeldocentinteri.caib.es o a través pàgina de la Direcció General de Personal Docent (apartat "DESTACATS")


27_juliol

 

 

 

 

 


 • Resolució de dia 27 de juliol de 2016 per la qual s'aprova i es fa pública la llista definitiva d'adjudicacions de destinacions provisionals PDF
 • Llista definitiva de l'adjudicació PDF

 

22_juliol Resolució de dia 22 de juliol de 2016 per la qual s'aprova i es fa pública la llista provisional d'adjudicacions de destinacions provisionals. PDF
 • Llista provisional de l'adjudicació PDF
 • Relació de vacants després de l'adjudicació PDF

22_juliol

Resolució de dia 22 de juliol de 2016 per la qual es modifica la Resolució de 15 de juliol de 2016, per la qual s'aprova i es fan públiques les llistes difinitives d'admesos i exclosos. PDF

 

LLISTES DEFINITIVES D'ADMESOS I EXCLOSOS

Grup A - Cos de Primària

 • Admesos (alfabètic) PDF
 • Admesos (per puntuació) PDF
 • Exclosos (alfabètic) PDF
 • Exclosos per català PDF

Grup B - Cos de Secundària

 • Admesos (alfabètic) PDF
 • Admesos (per puntuació) PDF
 • Exclosos (alfabètic) PDF
 • Exclosos per català PDF

Grup C - Formació Professional

 • Admesos (alfabètic) PDF
 • Admesos (per puntuació) PDF
 • Exclosos (alfabètic) PDF
 • Exclosos per català PDF

Grup D - Règim Especial

 • Admesos (alfabètic) PDF
 • Admesos (per puntuació) PDF
 • Exclosos (alfabètic) PDF
 • Exclosos per català PDF

Interins que no han triat cap funció

 • Cap funció PDF

Causes d'exclusió PDF

 

Places eliminades del procés d'adjudicació PDF


18_juliol al 21_juliol

Relació definitiva de vacants per a l'adjudicació d'interins  PDF

<<<Accés_tràmit>>>

15_juliol

Resolució de dia 15 de juliol de 2016 per la qual s'aprova i es fan públiques les llistes difinitives d'admesos i exclosos. PDF

 

LLISTES DEFINITIVES D'ADMESOS I EXCLOSOS

Grup A - Cos de Primària

 • Admesos (alfabètic) PDF
 • Admesos (per puntuació) PDF
 • Exclosos (alfabètic) PDF
 • Exclosos per català PDF

Grup B - Cos de Secundària

 • Admesos (alfabètic) PDF
 • Admesos (per puntuació) PDF
 • Exclosos (alfabètic) PDF
 • Exclosos per català PDF

Grup C - Formació Professional

 • Admesos (alfabètic) PDF
 • Admesos (per puntuació) PDF
 • Exclosos (alfabètic) PDF
 • Exclosos per català PDF

Grup D - Règim Especial

 • Admesos (alfabètic) PDF
 • Admesos (per puntuació) PDF
 • Exclosos (alfabètic) PDF
 • Exclosos per català PDF

Interins que no han triat cap funció

 • Cap funció
  PDF

Causes d'exclusió PDF


13_juliol Llista actualitzada de places vacants per a l'adjudicació de destinacions provisionals (pendent de determinar les places de pacte). PDF
12_juliol Resolució de dia 12 de juliol de 2016 per la qual es determinen les normes que regeixen el sorteig públic per a l'elecció de les places amb reserva per a persones amb discapacitat. PDF
23_juny Resolució de 17 de juny de 2016 per la qual es convoca el procés d'adjudicació de destinacions provisionals per als funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d'horari i per als aspirants a funcionaris interins docents, per al curs 2016-2017.  PDF
23_juny Resolució per la qual es corregeixen les errades advertides en la Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 7 d'abril de 2016 per la qual s'aprova la convocatòria pública per formar borses d'aspirants a funcionaris interins docents durant el curs 2016-2017. PDF

10_juny

Resolució de dia 10 de juny de 2016 per la qual s'aprova i es fan públiques les llistes provisionals d'admesos i exclosos. PDF

 

LLISTES PROVISIONALS D'ADMESOS I EXCLOSOS

Grup A - Cos de Primària

 • Admesos (alfabètic) PDF
 • Admesos (per puntuació) PDF
 • Exclosos (alfabètic) PDF
 • Exclosos per català PDF

Grup B - Cos de Secundària

 • Admesos (alfabètic) PDF
 • Admesos (per puntuació) PDF
 • Exclosos (alfabètic) PDF
 • Exclosos per català PDF

Grup C - Formació Professional

 • Admesos (alfabètic) PDF
 • Admesos (per puntuació) PDF
 • Exclosos (alfabètic) PDF
 • Exclosos per català PDF

Grup D - Règim Especial

 • Admesos (alfabètic) PDF
 • Admesos (per puntuació) PDF
 • Exclosos (alfabètic) PDF
 • Exclosos per català PDF

Interins que no han triat cap funció

 • Cap funció
  PDF

Causes d'exclusió PDF

Model de reclamacions PDF


13_abril

a

29_abril

Convocatòria pública per formar borses d’aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, durant el curs 2016-2017 i a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d’ensenyament no universitari. PDF

<<Accés_tràmit>>

17_març

Resolució de dia 11 de març de 2016 per la qual s'aprova la convocatòria pública per formar borses d'aspirants a funcionaris interins docents. PDF