Torna

Convocatòria d'interins curs 2017-2018

El tràmit per la següent tria de vacants i substitucions del curs 2017-2018, pels professors interins que no han obtingut plaça, estarà actiu entre els dies 5 de setembre a les 12h i el 7 de setembre a les 12h

DATA PROCÉS TRÀMIT
14/agost

Tràmit Previ a la Presa de Possessió

A través del Portal del Docent Interi - Secció Utilitats

Portal del Docent Interí
3/agost Resolució de dia 3 d'agost de 2017 per la qual s'aprova i es fa pública la llista definitiva d'adjudicacions de destinacions provisionals PDF
3/agost Llista definitiva de l'adjudicació PDF
3/agost Relació de places que han estat eliminades en el procés d'adjudicació PDF
3/agost

A partir de la setmana que ve estaran disponibles:

Accés al tràmit

1/agost Resolució de dia 1 d'agost de 2017 per la qual s'aprova i es fa pública la llista provisional d'adjudicacions de destinacions provisionals PDF
1/agost
 • Llista provisional de l'adjudicació
 • Tràmit de reclamacions disponible durant tot el dia 2 d'agost: <<Accés al tràmit>>
PDF
1/agost

Relació de vacants després de l'adjudicació

PDF
1/agost Grup A - Primària - Llista definitiva d'admesos i exclosos
 • Admesos (alfabètic) PDF
 • Admesos (per puntuació) PDF
 • Exclosos (alfabètic) PDF
 • Exclosos per català PDF
1/agost Grup B - Secundària - Llista definitiva d'admesos i exclosos
 • Admesos (alfabètic) PDF
 • Admesos (per puntuació) PDF
 • Exclosos (alfabètic) PDF
 • Exclosos per català PDF
1/agost Grup C - Formació professional - Llista definitiva d'admesos i exclosos
 • Admesos (alfabètic) PDF
 • Admesos (per puntuació) PDF
 • Exclosos (alfabètic) PDF
 • Exclosos per català PDF
1/agost Grup D - Règim Especial - Llista definitiva d'admesos i exclosos
 • Admesos (alfabètic) PDF
 • Admesos (per puntuació) PDF
 • Exclosos (alfabètic) PDF
 • Exclosos per català PDF
1/agost Causes d'exclusió PDF
1/agost Interins sense cap funció admesa PDF
1/agost Places eliminades prèviament al procés d'adjudicació PDF
28/juliol Tràmit de selecció de places per interins <Accés_tràmit>
28/juliol Llista actualitzada de vacants de primària (per centres) PDF
28/juliol Llista actualitzada de vacants de primària (per funcions) PDF
28/juliol Llista actualitzada de vacants de secundària (per centres PDF
28/juliol Llista actualitzada de vacants de secundària (per funcions) PDF
28/juliol Resolució de dia 28 de juliol de 2017 per la qual es fa pública la llista definitiva d'adjudicacions de destinacions provisionals dels aspirants a interins de pacte que no han estat desplaçats PDF
28/juliol Adjudicació d'ofici definitiva. Interins de pacte, grup a PDF
28/juliol

Adjudicació d'ofici definitiva. Interins de pacte, grup b

PDF
28 /juliol

Interins de pacte desplaçats definitius

PDF
27/juliol

Avís IMPORTANT!!

El tràmit de selecció de places per als interins comença el divendres 28/juliol a les 14:00h i estarà vigent fins el dilluns dia 31/juliol inclòs.

Els interins de pacte no desplaçats, i que per tant continuen amb el pacte, NO HEU DE FER EL TRÀMIT!!

26/juliol Reclamacions a la llista provisional d'interins de pacte desplaçats i no desplaçats <Accés_tràmit>
26/juliol Adjudicació d'ofici. Interins de pacte, grup a PDF

26/juliol

Adjudicació d'ofici. Interins de pacte, grup b PDF

26/juliol

Interins de pacte desplaçats PDF

26/juliol

Resolució de dia 26 de juliol de 2017 per la qual es fa pública la llista provisional d'adjudicacions de destinacions provisionals dels aspirants a interins de pacte que no han estat desplaçats

PDF

26/juliol

Resolució de dia 26 de juliol de 2017 per la qual es determinen les normes que regeixen el sorteig públic per a l'elecció de les places amb reserva per a persones amb discapacitat

PDF

20/juliol

Tràmit de renúncia al pacte d'estabilitat previ a l'adjudicació.

<<Accés_tràmit>>

30/juny

Resolució de dia 30 de juny de 2017 per la qual s'aprova i es fan públiques les llistes definitives d'admesos i exclosos. PDF

 

LLISTES DEFINITIVES D'ADMESOS I EXCLOSOS

Grup A - Cos de Primària

 • Admesos (alfabètic) PDF
 • Admesos (per puntuació) PDF
 • Exclosos (alfabètic) PDF
 • Exclosos per català PDF

Grup B - Cos de Secundària

 • Admesos (alfabètic) PDF
 • Admesos (per puntuació) PDF
 • Exclosos (alfabètic) PDF
 • Exclosos per català PDF

Grup C - Formació Professional

 • Admesos (alfabètic) PDF
 • Admesos (per puntuació) PDF
 • Exclosos (alfabètic) PDF
 • Exclosos per català PDF

Grup D - Règim Especial

 • Admesos (alfabètic) PDF
 • Admesos (per puntuació) PDF
 • Exclosos (alfabètic) PDF
 • Exclosos per català PDF

Interins que no han triat cap funció

 • Cap funció PDF

Causes d'exclusió PDF

 

02/juny

Resolució de dia 2 de juny de 2017 per la qual s'aprova i es fan públiques les llistes provisionals d'admesos i exclosos. PDF

 

LLISTES PROVISIONALS D'ADMESOS I EXCLOSOS

Grup A - Cos de Primària

 • Admesos (alfabètic) PDF
 • Admesos (per puntuació) PDF
 • Exclosos (alfabètic) PDF
 • Exclosos per català PDF

Grup B - Cos de Secundària

 • Admesos (alfabètic) PDF
 • Admesos (per puntuació) PDF
 • Exclosos (alfabètic) PDF
 • Exclosos per català PDF

Grup C - Formació Professional

 • Admesos (alfabètic) PDF
 • Admesos (per puntuació) PDF
 • Exclosos (alfabètic) PDF
 • Exclosos per català PDF

Grup D - Règim Especial

 • Admesos (alfabètic) PDF
 • Admesos (per puntuació) PDF
 • Exclosos (alfabètic) PDF
 • Exclosos per català PDF

Interins que no han triat cap funció

 • Cap funció PDF

Causes d'exclusió PDF

Model de reclamacions PDF

02/març

a

22/març

Resolució de dia 22 de febrer de 2017 per la qual s'aprova la convocatòria pública per formar borses d'aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir vacants i substitucions, durant el curs 2017-2018. PDF

<<Accés_tràmit>>

02/març

Xarxa d'oficines on se pot formalitzar, de manera presencial, la sol·licitud de participació i la documentació que s’hi adjunti. (aquí)