Convocatòria d'interins curs 2017-2018

 

DATA PROCÉS TRÀMIT

02_juny

Resolució de dia 2 de juny de 2017 per la qual s'aprova i es fan públiques les llistes provisionals d'admesos i exclosos. PDF

 

LLISTES PROVISIONALS D'ADMESOS I EXCLOSOS

Grup A - Cos de Primària

 • Admesos (alfabètic) PDF
 • Admesos (per puntuació) PDF
 • Exclosos (alfabètic) PDF
 • Exclosos per català PDF

Grup B - Cos de Secundària

 • Admesos (alfabètic) PDF
 • Admesos (per puntuació) PDF
 • Exclosos (alfabètic) PDF
 • Exclosos per català PDF

Grup C - Formació Professional

 • Admesos (alfabètic) PDF
 • Admesos (per puntuació) PDF
 • Exclosos (alfabètic) PDF
 • Exclosos per català PDF

Grup D - Règim Especial

 • Admesos (alfabètic) PDF
 • Admesos (per puntuació) PDF
 • Exclosos (alfabètic) PDF
 • Exclosos per català PDF

Interins que no han triat cap funció

 • Cap funció PDF

Causes d'exclusió PDF

Model de reclamacions PDF

02_març

a

22_març

Resolució de dia 22 de febrer de 2017 per la qual s'aprova la convocatòria pública per formar borses d'aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir vacants i substitucions, durant el curs 2017-2018. PDF

<<Accés_tràmit>>

02_març

Xarxa d'oficines on se pot formalitzar, de manera presencial, la sol·licitud de participació i la documentació que s’hi adjunti. (aquí)