Torna

Directrius, instruccions, acords i circulars

Conselleria de Salut

S'inclouen en aquest apartat les directrius, instruccions i circulars que els òrgans superiors i directius de l'administració aproven per donar pautes o criteris d’actuació o per unificar criteris d’interpretació en l’aplicació de disposicions legals.

Igualment s’inclouen, quan hi hagi,  les respostes a consultes plantejades pels particulars o altres òrgans, quan suposin  una interpretació  del dret o tinguin efectes jurídics.


Secretaria General i Direccions Generals

Ens del sector públic instrumental

Secretaria General

Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut)

Direcció General de Planificació, Avaluació i Farmàcia

Gestió Sanitària i assistencial de les Illes Balears (GESAIB)

Direcció General de Salut Pública i Participació

Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears

Direcció General d'Acreditació, Docència i Recerca en Salut

Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull (FISIB)

Direcció General de Consum