Torna

Directrius, instruccions, acords i circulars

Conselleria d'Educació i Universitat

S'inclouen en aquest apartat les directrius, instruccions i circulars que els òrgans superiors i directius de l'administració aproven per donar pautes o criteris d’actuació o per unificar criteris d’interpretació en l’aplicació de disposicions legals.

Igualment s’inclouen, quan hi hagi,  les respostes a consultes plantejades pels particulars o altres òrgans, quan suposin  una interpretació  del dret o tinguin efectes jurídics.


Secretaria General i Direccions Generals

Ens del sector públic instrumental

Secretaria General

Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals de les Illes Balears (IBISEC)

Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres

Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears

Direcció General de Personal Docent

Consorci per al Foment d'Infraestructures Universitàries (COFIU)

Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat

Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior

Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa