Torna

Directrius, instruccions, acords i circulars

Conselleria de Presidència

S'inclouen en aquest apartat les directrius, instruccions i circulars que els òrgans superiors i directius de l'administració aproven per donar pautes o criteris d’actuació o per unificar criteris d’interpretació en l’aplicació de disposicions legals.

Igualment s’inclouen, quan hi hagi,  les respostes a consultes plantejades pels particulars o altres òrgans, quan suposin  una interpretació  del dret o tinguin efectes jurídics.


Secretaria General i Direccions Generals

Ens del sector públic instrumental

Secretaria General

Institut Balear de la Dona

Direcció General de Coordinació

Direcció General de Relacions Institucionals i Acció Exterior

Direcció General de Relacions amb el Parlament

Direcció General de Comunicació

Direcció General de Transparència i Bon Govern