Torna

Directrius, instruccions, acords i circulars

Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

 Nota informativa  els continguts d'aquest apartat s'aniran adaptant al nou organigrama del Govern de les Illes Balears durant els pròxims dies. Demanam disculpes per les molèsties que això pugui ocasionar.


S'inclouen en aquest apartat les directrius, instruccions i circulars que els òrgans superiors i directius de l'administració aproven per donar pautes o criteris d’actuació o per unificar criteris d’interpretació en l’aplicació de disposicions legals.

Igualment s’inclouen, quan hi hagi,  les respostes a consultes plantejades pels particulars o altres òrgans, quan suposin  una interpretació  del dret o tinguin efectes jurídics.


Secretaria General i Direccions Generals

Ens del sector públic instrumental

Secretaria General

Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB)

Direcció General d'Innovació i Recerca

Ent Públic Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears

Direcció General de Turisme

Fundació BIT

Direcció General de Desenvolupament Tecnològic

Centre Balears Europa (CBE)

Direcció General de Fons Europeus

Consorci d'Infraestructures de les Illes Balears

Consorci per a la Millora d'Infraestructures Turístiques i Foment de la Desestacionalització de l'Oferta a l'Illa de Mallorca