Torna

Directrius, instruccions, acords i circulars

DIRECTRIUS, INSTRUCCIONS,  CIRCULARS I  RESPOSTES A CONSULTES


S'inclouen en aquest apartat les directrius, instruccions i circulars que els òrgans superiors i directius de l'administració aproven per donar pautes o criteris d’actuació o per unificar criteris d’interpretació en l’aplicació de disposicions legals.

Igualment s’inclouen, quan hi hagi,  les respostes a consultes plantejades pels particulars o altres òrgans, quan suposin  una interpretació  del dret o tinguin efectes jurídics.

Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme    

Conselleria de Presidència

Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques            

Conselleria d'Educació i Universitat    

Conselleria de Serveis Socials i Cooperació      

Conselleria de Salut        

Conselleria de Treball, Comerç i Indústria      

Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca      

Conselleria de Cultura, Participació i Esports