Torna

Directrius, instruccions, acords i circulars

Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

 Nota informativa  els continguts d'aquest apartat s'aniran adaptant al nou organigrama del Govern de les Illes Balears durant els pròxims dies. Demanam disculpes per les molèsties que això pugui ocasionar.


S'inclouen en aquest apartat les directrius, instruccions i circulars que els òrgans superiors i directius de l'administració aproven per donar pautes o criteris d’actuació o per unificar criteris d’interpretació en l’aplicació de disposicions legals.

Igualment s’inclouen, quan hi hagi,  les respostes a consultes plantejades pels particulars o altres òrgans, quan suposin  una interpretació  del dret o tinguin efectes jurídics.


Secretaria General i Direccions Generals

Ens del sector públic instrumental

Secretaria General

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Direcció General de Treball, Economia i Salut Laboral

Institut d'Innovació Empresarials de les Illes Balears (IDI)

Direcció General de Comerç i Empresa

Institut Balear d'Estadística (IBESTAT)

Direcció General de Política Industrial

Consorci Escola d'Hosteleria de les Illes Balears

Direcció General d'Ocupació i Economia