Torna

Directrius, instruccions, acords i circulars

Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

S'inclouen en aquest apartat les directrius, instruccions i circulars que els òrgans superiors i directius de l'administració aproven per donar pautes o criteris d’actuació o per unificar criteris d’interpretació en l’aplicació de disposicions legals.

Igualment s’inclouen, quan hi hagi,  les respostes a consultes plantejades pels particulars o altres òrgans, quan suposin  una interpretació  del dret o tinguin efectes jurídics.


Secretaria General i Direccions Generals

Ens del sector públic instrumental

Secretaria General

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Direcció General de Treball, Economia i Salut Laboral

Institut d'Innovació Empresarials de les Illes Balears (IDI)

Direcció General de Comerç i Empresa

Institut Balear d'Estadística (IBESTAT)

Direcció General de Política Industrial

Consorci Escola d'Hosteleria de les Illes Balears

Direcció General d'Ocupació i Economia