Torna

Directrius, instruccions, acords i circulars

 Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

 Nota informativa  els continguts d'aquest apartat s'aniran adaptant al nou organigrama del Govern de les Illes Balears durant els pròxims dies. Demanam disculpes per les molèsties que això pugui ocasionar.


S'inclouen en aquest apartat les directrius, instruccions i circulars que els òrgans superiors i directius de l'administració aproven per donar pautes o criteris d’actuació o per unificar criteris d’interpretació en l’aplicació de disposicions legals.

Igualment s’inclouen, quan hi hagi,  les respostes a consultes plantejades pels particulars o altres òrgans, quan suposin  una interpretació  del dret o tinguin efectes jurídics.


Secretaria General i Direccions Generals

Ens del sector públic instrumental

Secretaria General

Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA)

Direcció General d'Agricultura i Ramaderia

Fons de Garantia Agrària i Pesquera (FOGAIBA)

Direcció General de Pesca i Medi Marí

Institut Balear de la Natura (IBANAT)

Direcció General de Recursos Hídrics

Serveis de Millora Agrària (SEMILLA)

Direcció General d'Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus

Consorci d'Aigües de les Illes Balears

Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat

Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB)