Torna

Directrius, instruccions, acords i circulars

Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat

S'inclouen en aquest apartat les directrius, instruccions i circulars que els òrgans superiors i directius de l'administració aproven per donar pautes o criteris d’actuació o per unificar criteris d’interpretació en l’aplicació de disposicions legals.

Igualment s’inclouen, quan hi hagi,  les respostes a consultes plantejades pels particulars o altres òrgans, quan suposin  una interpretació  del dret o tinguin efectes jurídics.


Secretaria General i Direccions Generals

Ens del sector públic instrumental

Secretaria General

Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)

Direcció General de Ports i Aeroports

Ports de les Illes Balears

Direcció General d'Ordenació del Territori

Servei d'informació Territorial de les Illes Balears (SITIBsa)

Direcció General de Mobilitat i Transports

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM)

Direcció General d'Arquitectura i Habitatge

Consorci Transports de Mallorca (CTM)

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Consorci per al Desenvolupament d'Actuacions de Millora i Construcció d'Infraestructures al Territori  de l'Entitat Local Menor de Palmanyola