Instruccions 2016-17

 

En els fitxers adjunts trobareu les Instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres docents no universitaris per al curs 2016-17:

infantil 8.jpg  alumnat 3.jpg

Educació Infantil i Primària (C.Públics)

Educació Secundària i Educació per a Adults (C.Públics)

Novetat 9/11/2016 - Instruccions FSE

pissarra.jpg DoubleBass.jpg

Centres Concertats

Centres de Règim Especial (EOI, ensenyaments musicals, artístics i esportius)