Torna

Instruccions 2018-19

                     

PDF Resolució del conseller d’Educació i Universitat, de 20 de juny de 2018, per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres docents públics d’educació secundària, dels centres docents d’educació de persones adultes i dels ensenyaments d’educació secundària per a persones adultes que condueixen a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria, en la modalitat presencial i semipresencial, per al curs acadèmic 2018-2019

PDF INSTRUCCIONS PER A L’ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DELS CENTRES DOCENTS PÚBLICS D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA PER AL CURS 2018-2019

PDF INSTRUCCIONS PER A L’ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DELS CENTRES D’EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES PER AL CURS 2018-2019 (Pendent de publicació)

PDF INSTRUCCIONS SOBRE L’ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DELS ENSENYAMENTS D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA PER A PERSONES ADULTES QUE CONDUEIXEN A L’OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA EN LA MODALITAT D’EDUCACIÓ SEMIPRESENCIAL PER AL CURS 2018-2019  (Pendent de publicació)