Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Darreres publicacions en PDF


Teniu a la vostra disposició per a la seva consulta el text en PDF del següents títols:

  De la «Col·lecció legislativa»:

  Legislación de las Illes Balears. Textos fundamentales, núm. 2 (PDF)

  Apareix per primera vegada, en format electrònic i amb un nou disseny, la versió castellana d'aquesta obra, que revisa i actualitza la precedent en català. Amb ella es pretén facilitar la consulta d'algunes de les principals disposicions de l'ordenament jurídic balear a un conjunt més ampli de lectors, incloent-hi com a novetat, a més del sumari a l'inici de cada norma, un índex analític.

  Funció pública, núm. 3 (5a edició) (PDF) (nota d'actualització)

  La cinquena edició d'aquesta obra, revisada i actualitzada a juny de 2021, constitueix un recull rigorós i exhaustiu de la legislació autonòmica vigent en la matèria.

  Legislació de les Illes Balears. Textos fonamentals, núm. 2 (3a edició) (PDF)

  Aquesta obra manté majoritàriament les disposicions legals integrants de l'ordenament jurídic autonòmic de l'edició anterior. Com a novetat, i per facilitar-ne la consulta, inclou un sumari a l'inici de cada norma.

  De la col·lecció «Eines»:

  Legislació de subvencions, núm. 4 (3a edició) (PDF)

  La tercera edició d'aquesta obra inclou un conjunt actualitzat de les disposicions sobre subvencions de règim general, de modernització administrativa i fons europeus, de control intern, de transparència i bon govern, i de règim especial per la crisi de la COVID-19.

  Règim jurídic del Govern i de l'Administració, núm. 1 (4a edició) (PDF) (nota d'actualització)

  La quarta edició d’aquesta obra presenta un compendi actualitzat de les disposicions estatals i balears vigents en matèria de règim jurídic del Govern i de l’Administració.

  Legislació de transparència i accés a la informació pública, núm. 12 (PDF)

  La primera edició d’aquesta obra presenta un compendi actualitzat de les disposicions estatals i balears en matèria de transparència i accés a la informació pública.

  Protecció de dades de caràcter personal, núm. 9 (3a edició) (PDF)

  Aquesta tercera edició de l'obra presenta un compendi actualitzat de les disposicions fonamentals en matèria de protecció de dades.