Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Darreres publicacions


Teniu a la vostra disposició per a la seva consulta els següents títols:

De la «Col·lecció legislativa»:

Legislación de las Illes Balears. Textos fundamentales, núm. 2 (PDF)

portada PTT castella_peq.png

Apareix per primera vegada, en format electrònic i amb un nou disseny, la versió castellana d'aquesta obra, que revisa i actualitza la precedent en català. Amb ella es pretén facilitar la consulta d'algunes de les principals disposicions de l'ordenament jurídic balear a un conjunt més ampli de lectors, incloent-hi com a novetat, a més del sumari a l'inici de cada norma, un índex analític.

Funció pública, núm. 3 (5a edició) (PDF

portada FP 5a edicio_peq.png

La cinquena edició d'aquesta obra, revisada i actualitzada a juny de 2021, constitueix un recull rigorós i exhaustiu de la legislació autonòmica vigent en la matèria.

(nota d'actualització)

De la col·lecció «Eines»:

Legislació lingüística. Volum I. Usos institucionals i funció pública, núm. 14 (PDF)

14_Eines.png

El primer volum d’aquesta obra presenta un compendi actualitzat de les principals disposicions estatals i autonòmiques en matèria lingüística que regulen els usos institucionals i la funció pública.

Legislació d'habitatge, núm. 13 (PDF)

13_habitatge.png

La primera edició d’aquesta obra presenta un compendi actualitzat de les principals disposicions autonòmiques aplicables en matèria d'habitatge.

(nota d'actualització)

Legislació de subvencions, núm. 4 (3a edició) (PDF)

4_eines_3a.png

La tercera edició d'aquesta obra inclou un conjunt actualitzat de les disposicions sobre subvencions de règim general, de modernització administrativa i fons europeus, de control intern, de transparència i bon govern, i de règim especial per la crisi de la COVID-19.

(nota d'actualització)

Règim jurídic del Govern i de l'Administració, núm. 1 (4a edició) (PDF)

1_eines_4a.png

La quarta edició d’aquesta obra presenta un compendi actualitzat de les disposicions estatals i balears vigents en matèria de règim jurídic del Govern i de l’Administració.

(nota d'actualització)

Legislació de transparència i accés a la informació pública, núm. 12 (PDF)

12_eines.png

La primera edició d’aquesta obra presenta un compendi actualitzat de les disposicions estatals i balears en matèria de transparència i accés a la informació pública.

(nota d'actualització)

Protecció de dades de caràcter personal, núm. 9 (3a edició) (PDF)

9_eines_3a edicio.png

Aquesta tercera edició de l'obra presenta un compendi actualitzat de les disposicions fonamentals en matèria de protecció de dades.

(nota d'actualització)

De la «Col·lecció Debats»:

Un nou marc legal per als consell insulars, núm. 5 (PDF)

Debats 5.png

Aquesta obra és un compendi de reflexions acadèmiques de sis reconeguts professors universitaris que varen participar en les ponències de les Jornades organitzades per l'IEA sobre el Projecte de llei de consells insulars de 20 de setembre de 2021. A més, l'obra conté dos annexos: l'exposició de motius del Projecte de llei i el quadre comparatiu del Projecte de llei de consells insulars i de la vigent Llei 8/2000.

Ítems: butlletí de l'IEA

items.png

Ítems núm. 8