Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Novetats


—Seminari La qualitat de les normes: el parlamentarisme racionalitzat o la irracionalitat del procediment legislatiu

Per a més informació

—Legislación de las Illes Balears. Textos fundamentales 

Per a més informació


—ÍTEMS núm. 5, nou butlletí de l'IEA ja disponible

Per a més informació

—Informe Comunidades Autónomas

Ja està publicat l'Informe Comunidades Autónomas 2020 elaborat per l'Institut de Dret Públic amb la col·laboració, entre altres, de l'Institut d'Estudis Autonòmics de les Illes Balears.

Per a més informació

Estudi sobre la millora de l'autogovern

Per a més informació

Funció pública (5a edició)

Per a més informació

Revista Jurídica de les Illes Balears 20

Per a més informació