Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

24/04/2001

Llei 6/2001, d'11 d'abril, del Patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

PATRIMONI

BOIB núm. 49, de 24 d'abril de 2001

Afectada per:

Llei 25/2006, de 27 de desembre, de mesures tributàries i administratives BOIB núm. 188, de 30 de desembre de 2006

Llei 9/2009, de 21 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2010 BOIB núm. 189, de 29 de desembre de 2009

Llei 9/2011, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2012 BOIB núm. 195 Ext., de 30 de desembre de 2011

Llei 7/2012, de 13 de juny de mesures urgents per a l'ordenació urbanística sostenible BOIB núm. 91, de 23 de juny de 2012

Llei 18/2016, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017 BOIB núm. 164, de 31 de desembre de 2016

Llei 7/2017, de 3 d'agost, per la qual es modifica la Compilació de dret civil de les Illes Balears BOIB núm. 96, de 5 d'agost de 2017

Llei 5/2018, de 19 de juny, de l’habitatge de les Illes Balears BOIB núm. 78, de 26 de juny de 2018

Llei 14/2018, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019 BOIB núm. 163, de 29 de desembre de 2018

Llei 19/2019, de 30 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020 BOIB núm. 175, de 31 de desembre de 2019

Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021 BOIB núm. 216, de 31 de desembre de 2020

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document