Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

21/03/2020

Decret llei 4/2020, de 20 de març, pel qual s’estableixen mesures urgents en matèria de contractació, convenis, concerts educatius i subvencions, serveis socials, medi ambient, procediments administratius i pressuposts per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19

AJUTS I SUBVENCIONS \ ECONOMIA I EMPRESA \ CONTRACTACIÓ \ SERVEIS SOCIALS \ MEDI AMBIENT \ HISENDA I PRESSUPOSTS

BOIB núm. 40, de 21 de març de 2020

Afectat per:

Decret llei 5/2020, de 27 de març, pel qual s’estableixen mesures urgents en matèries tributària iadministrativa per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 BOIB núm. 45, de 28 de març de 2020

Decret llei 6/2020, d’1 d’abril, pel qual s’estableixen mesures socials urgents per pal·liar els efectes de la situació creada per la COVID-19 i de foment de la investigació sanitària BOIB núm. 48, d'1 d'abril de 2020

Per a més informació podeu descarregar el següent document