Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

05/03/1987

Decret 9/1987, de dia 5 de març, pel qual s'estableixen ajudes a les empreses que emprenguin projectes de modernització, investigació i desenvolupament tecnològic

ECONOMIA I EMPRESA \ AJUTS I SUBVENCIONS

Decret 9/1987, de dia 5 de març, pel qual s'estableixen ajudes a les empreses que emprenguin projectes de modernització, investigació i desenvolupament tecnològic BOCAIB núm. 036 de 1987

Afectat per:

Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 044 de 2015