Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

21/12/2018

Decret 47/2018, de 21 de desembre, de traspàs als consells insulars de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d’aquests consells insulars que actualment exerceix l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de polítiques LGTBI

CONSELLS INSULARS \ TRANSFERÈNCIA DE COMPETÈNCIES