Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

14/01/2011

Decret 4/2011, de 14 de gener, d'ampliació dels mitjans econòmics adscrits a les funcions ja traspassades al Consell Insular d'Eivissa mitjançant la Llei 8/1999, de 12 d'abril, d'atribució de competències als consells insulars de Menorca i d'Eivissa i Formentera en matèria d'agricultura, ramaderia, pesca i artesania

CONSELLS INSULARS \ TRANSFERÈNCIA DE COMPETÈNCIES

Decret 4/2011, de 14 de gener, d'ampliació dels mitjans econòmics adscrits a les funcions ja traspassades al Consell Insular d'Eivissa mitjançant la Llei 8/1999, de 12 d'abril, d'atribució de competències als consells insulars de Menorca i d'Eivissa i Formentera en matèria d'agricultura, ramaderia, pesca i artesania (finançament dels costs vinculats al traspàs al Consell Insular d'Eivissa de determinats mitjans personals de Serveis de Millora Agrària, SA, ubicats a l'illa d'Eivissa, per a la realització de tasques de promoció de la qualitat dels productes agroalimentaris, com també el seguiment de les produccions agràries) BOIB núm. 009 de 2011