Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

14/01/2011

Decret 3/2011, de 14 de gener, d'ampliació dels mitjans econòmics adscrits a les funcions i els serveis inherents a les competències que al seu moment foren traspassades a l'extint Consell Insular d'Eivissa i Formentera per la Llei 8/1999, de 12 d'abril, d'atribució de competències als consells insulars de Menorca i d'Eivissa i Formentera en matèria d'agricultura, ramaderia, pesca i artesania

TRANSFERÈNCIA DE COMPETÈNCIES \ CONSELLS INSULARS

Decret 3/2011, de 14 de gener, d'ampliació dels mitjans econòmics adscrits a les funcions i els serveis inherents a les competències que al seu moment foren traspassades a l'extint Consell Insular d'Eivissa i Formentera per la Llei 8/1999, de 12 d'abril, d'atribució de competències als consells insulars de Menorca i d'Eivissa i Formentera en matèria d'agricultura, ramaderia, pesca i artesania, la titularitat i l'exercici de les quals assumeix avui, també per mandat legal, el Consell Insular de Formentera, en l'àmbit territorial d'aquesta illa, des del moment de l'entrada en vigor de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer (finançament dels costs vinculats a l'execució de programes d'assistència i assessorament tècnic i capacitació del sector agrari, com també de promoció, seguiment i protecció territorial dels productes agroalimentaris, a l'illa de Formentera) BOIB Núm. 9 de 2011