Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

25/01/1990

Decret 18/1990, de 25 de gener, d'assistència financera als municipis de les Illes Balears i de derogació dels Decrets 3/1989, de 12 de gener, i 96/1989, de 19 d'octubre

HISENDA I PRESSUPOSTS \ RÈGIM LOCAL

Decret 18/1990, de 25 de gener, d'assistència financera als municipis de les Illes Balears i de derogació dels Decrets 3/1989, de 12 de gener, i 96/1989, de 19 d'octubre BOCAIB núm. 029 de 1990

Afectat per:

Decret 22/1992, de 12 de març, pel qual es deroga el Decret 18/1990, de 25 de gener, d'assistència financera als municipis de les Illes Balears BOCAIB núm. 040 de 1992