Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

08/06/2018

Decret 16/2018, de 8 de juny, de modificació de nomenament de membres suplents en el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el grup II, com a representants de les organitzacions sindicals més representatives en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i en el grup III, en representació del Consell Insular d’Eivissa

NOMENAMENTS I CESSAMENTS