Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

25/01/2007

Decret 1/2007, de 25 de gener, del president de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 31/2003, de 26 de novembre, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la Conselleria de Turisme

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 1/2007, de 25 de gener, del president de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 31/2003, de 26 de novembre, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la Conselleria de Turisme BOIB núm. 019 de 2007 [DEROGAT]

Afectat per:

Decret 11/2007, d'11 de juliol, del president de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 104 de 2007