Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

10/06/1983

Decret 1/1983, de dia 10 de juny, pel qual es nomenen els membres del Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

NOMENAMENTS I CESSAMENTS

Decret 1/1983, de dia 10 de juny, pel qual es nomenen els membres del Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOCAIB núm. 0 de 1983

Afectat per:

Ordre de la Presidència del Govern de dia 23 de juliol de 1987, de reorganització del Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOCAIB núm. 092 de 1987