Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

05/11/2010

Decret 113/2010, de 5 de novembre, d'accés electrònic als serveis públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

BOIB núm. 165 de 2010

Afectat per:

Decret 36/2017, de 21 de juliol, de modificació del text consolidat del Decret pel qual es creen la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el Registre de contractes i el Registre de contractistes, aprovat pel Decret 3/2016, de 29 de gener BOIB núm. 89 de 2017

Decret 14/2019, de 15 de març, de notificació i comunicació electròniques en l’àmbit de l’Agència Tributària de les Illes Balears BOIB núm. 35 de 2019 (vacatio legis fins a l’1 de juny de 2019)

Per a més informació podeu descarregar el següent document