Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Legislación electoral de las Illes Balears

Aquesta obra recopila i sistematitza la normativa electoral bàsica i autonòmica, així com un extens recull d'instruccions de la Junta Electoral Central per tal de constituir una eina útil en els processos electorals.

L'edició electrònica d'aquesta obra s'actualitza periòdicament en relació amb les modificacions normatives i les novetats rellevants quant a les eleccions de 24 de maig de 2015.

L'actualització de l'edició impresa es pot complementar amb la «Separata de actualizaciones».

Per a més informació pel que fa a la normativa electoral, podeu consultar el web http://processoselectorals.caib.es de la Conselleria de Presidència.