Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Jornada


Els interessos de demora en l'àmbit de l'Administració pública

El divendres, dia 6 de juny de 2014, va tenir lloc la Jornada sobre Els interessos de demora en l'àmbit de l'Administració pública organitzada per aquest Institut a la Sala Auditòrium del ParcBit, amb l'assistència de unes 170 persones de l'àmbit del sector públic, procedents de la Comunitat Autònoma, els ajuntaments i els consells insulars de les Illes Balears.


 

 

 

Documentació de la Jornada:

PDFPrograma

PDFPonència

PDFRelació de sentències

PDFLlei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial al sector públic