Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Fons documental del CES

L’IEA va signar el 20 de desembre de 2012 un acord amb el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears en virtut del qual l’IEA es fa dipositari de tots els exemplars que conformaven la biblioteca del CES, integrada per més de sis mil registres entre els que es troben:


- Memòries i informes d’activitats anuals
- Dictàmens i informes sobre projectes de normativa autonòmica
- Enquestes i jornades
- Premis d’investigació


Aquest fons bibliogràfic es posa a l’abast del personal de l’Administració autonòmica, dels operadors jurídics, del món universitari i dels ciutadans interessats. Per a la seva consulta, us heu de dirigir a aquest Institut per concretar dia i hora.

Podeu fer ús de l'enllaç següent per accedir al catàleg del fons bibliogràfic del CES