Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Avanç del contingut del número 19


En la primera setmana de febrer podreu consultar en línia el darrer número de la Revista Jurídica de les Iles Balears (https://revistajuridicaib.icaib.org), que inclourà diversos estudis, encapçalats pel següent:

Luis Garau Juaneda. El ámbito de vigencia, el ámbito de aplicación y el ámbito de eficacia de los derechos civiles autonómicos: al hilo del caso particular del artículo 50 de la Compilación del Derecho Civil de las Islas Baleares

Pel que fa a la secció de comentaris i notes, trobareu, entre d'altres, els següents:

Vicente Juan Calafell Ferrá. La supresión de la colegiación obligatoria de los guías turísticos de las Illes Balears

Carlos Ramos Rubio. Los aforamientos en el ámbito autonómico

Jesús García Garriga. La figura del indefinido no fijo en el personal laboral de las fundaciones y sociedades mercantiles del sector público

Hugo Morata Casellas. La motivación in aliunde de los actos administrativos: ¿una regulación insuficiente?

Així mateix, podreu consultar nombrosos comentaris monogràfics de sentències, com ara els següents:

Jaume Munar Fullana. El Tribunal Constitucional avala les mesures limitatives a la utilització de bosses de plàstic establertes en la legislació navarresa

Fernando Socías Fuster. El cas Airbnb. La confrontació de la política turística balear amb les noves formes de comercialització turística per internet

Jesús García Garriga. Terminación del procedimiento sancionador en los casos de pago voluntario y cómputo del plazo de impugnación ante la jurisdicción

La Revista va ser fundada l’any 2002. Actualment, la Fundació de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de les Illes Balears i l'Institut d'Estudis Autonòmics la coediten en format electrònic.

Si esteu interessats en rebre un exemplar del número 19 en paper, podeu fer la petició a secretariarjib@gmail.com tot indicant les vostres dades (nom, lloc de treball, telèfon i adreça postal).